Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm đ

Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148,0. Phân tích nguyên tố cho thấy anetol có %C = 81,08%, %H = 8,10%, còn lại là oxi. Công thức phân tử của anetol là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(begin{array}{l}
C:H:O = frac{{% {m_C}}}{{12}}:frac{{% {m_H}}}{1}:frac{{% {m_O}}}{{16}}\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{{81,08}}{{12}}:frac{{8,10}}{1}:frac{{10,82}}{{16}}\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 10:12:1
end{array})

Vậy X có công thức tổng quát là : (C10H12O)n

Manetol = 148 = 148n => n = 1

Vây CTPT của anetol là C10H12O

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn