Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ trường không tồn tại xung quanh:

Từ trường không tồn tại xung quanh:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ trường không tồn tại xung quanh:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ trường không tồn tại xung quanh hạt mang điện đứng yên

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn