Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vận tốc truyền sóng điện từ sẽ

Vận tốc truyền sóng điện từ sẽ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vận tốc truyền sóng điện từ sẽ


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

phụ thuộc vào môi tr­ường và không phụ tần số sóng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn