Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 x - 18 = - 59                                  

 x - 18 = - 59                                  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,frac{x}{{ - 18}} = frac{{ - 5}}{9})


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},frac{x}{{ - 18}} = frac{{ - 5}}{9}x = frac{{left( { - 18} right).left( { - 5} right)}}{9} = frac{{90}}{9}x = 10end{array})

 

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn