Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xếp 11 học sinh gồm 7nam 4 nữ thành hàng dọc. Xác suất để 2 học sinh nữ bất kỳ không xếp cạnh nhau l

Xếp 11 học sinh gồm 7nam 4 nữ thành hàng dọc. Xác suất để 2 học sinh nữ bất kỳ không xếp cạnh nhau l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xếp (11) học sinh gồm (7)nam, (4) nữ thành hàng dọc. Xác suất để (2) học sinh nữ bất kỳ không xếp cạnh nhau là?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Số cách xếp (11) học sinh đã cho thành một hàng dọc là: (11!) (cách)

Xếp (7) nam thành một hàng dọc có (7!) (cách xếp).

Giữa (7) nam có (6) khoảng trống và (2) khoảng trống hai đầu nên có (8) khoảng trống.

Xếp (4) nữ vào (4) trong (8) khoảng trống thì có (A_8^4) (cách).

Do đó vậy số cách xếp thỏa mãn bài toán là: (7!.A_8^4) (cách).

Vậy xác suất cần tìm là: (frac{{7!.A_8^4}}{{11!}}).

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn