Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ấn Độ thời phong kiến

Ấn Độ thời phong kiến

1. Ấn Độ thời phong kiến

2. Văn hóa Ấn Độ

- Tôn giáo: Hin-đu, Phật giáo, Hồi giáo

- Có chữ viết riêng: Chữ Phạn.

- Tác phẩm thơ, ca, kịch, sử thi: Ramayana, Mahabharata; Bộ kinh Vê-đa.

- Nghệ thuật kiến trúc chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.

+ Kiến trúc Hin-đu: tháp nhọn, tầng

+ Kiến trúc Phật giáo: chùa trong hang, chùa bằng đá

=>  Văn hóa rực rỡ, là trung tâm văn minh của nhân loại

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 7