Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Tình hình chính trị - kinh tế)

Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (Tình hình chính trị - kinh tế)

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ

1. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.

- Quân đội:

+ Gồm nhiều binh chủng.

+ Được xây dựng với một hệ thống thành lũy vững chắc ờ các tỉnh.

- Về đối ngoại:

+ Thần phục nhà Thanh.

+ Khước từ nọi quan hệ với các quốc gia phương Tây.

2. Kinh tế dưới triều Nguyễn

- Nông nghiệp:

- Công thương nghiệp: phát triển.

+ Công nghiệp, thủ công nghiệp:

/ Nhà Nguyễn lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu, khai mỏ...

/ Thủ công nghiệp nhà nước phát triến mạnh và có nhiều thành tựu lớn.

Đặc biệt là việc đóng thành công chiếc tàu thủy chạy bằng máy bơm nước theo kiểu phương Tây.

/ Thủ công nghiệp nhân dân tiếp tục phát triến nhưng thuế nặng.

+ Thương nghiệp:

/ Đất nước thống nhất thuận lợi cho việc trao đổi buôn hán. Các đô thị. thị tứ phồn thịnh.

/ Thuyền buôn nước ngoài thường xuyên đến buôn hán. Nhà nước cũng có thuyền chở gạo và đường sang các nước xung quanh để trao đôi. Tàu buôn phương Tây cũng đến buôn bán ở các hải cảng Việt Nam nhưng nhà Nguyễn không cho họ mở cửa hàng, họ chỉ được ra vào ở một số cảng quy định.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 7