Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

1. Sự thành lập nhà Lý

 * Sự thành lập:

- Năm 1009, Lý Công Uẩn được suy tôn lên làm vua.

- Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô về Đại La, lấy tên là Thăng Long.

- Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

* Bộ máy nhà nước:

- Vua đứng đầu nhà nước, ở chế độ cha truyền con nối.

- Giúp vua có quan văn, quan võ

- Chia thành 24 lộ, phủ, dưới lộ, phủ là huyện, dưới huyện là hương, xã.

2. Luật pháp và quân đội

* Luật pháp:

- Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

- Nội dung: Bảo vệ vua, trật tự xã hội, sản xuất nông nghiệp. Những người phạm tội bị xử phạt nghiêm khắc.

* Quân đội:

- Gồm:

+ Cấm quân: Tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh, bảo vệ vua và kinh thành.

+ Quân địa phương:

/ Tuyển chọn những thanh niên trai tráng ở tuổi thành đinh (18 tuổi)

/ Canh phòng ở các lộ, phủ.

/ Hàng năm, chia thành phiên thay nhau đi luyện tập và về quê sản xuất. Khi có chiến tranh sẽ về tham gia chiến đấu.

- Chính sách: "Ngụ binh ư nông"

 => Tổ chức chặt chẽ, quy củ, được luyện tập chu đáo; vũ khí trang bị cho quân đội gồm giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.

*Đối nội: Xây dựng khối đoàn kết dân tộc.

*Đối ngoại: Hòa hiếu với Tống và Champa, kiên quyết bảo vệ chủ quyền dân tộc => vừa mềm dẻo vừa kiên quyết.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SỬ Lớp 7