Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu tạo cơ thể người

Cấu tạo cơ thể người

I. CẤU TẠO

1. Các phần cơ thể   

Các phần cơ thể người

- Cơ thể người chia làm 3 phần: đầu, thân và chi.

- Các khoang của cơ thể: khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách với nhau bằng cơ hoành.

Các khoang cơ thể

2. Các hệ cơ quan

- Hệ cơ quan gồm các cơ quan cùng phối hợp hoạt động thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể.

- Cơ thể chúng ta gồm nhiều hệ cơ quan như: hệ vận động, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết và hệ thần kinh.

Bảng 1: Thành phần, chức năng của các hệ cơ quan

Thành phần, chức năng của các hệ cơ quan

- Ngoài các hệ cơ quan trên, cơ thể còn có: lớp da bao bọc và bảo vệ cơ thể, các giác quan, hệ nội tiết và hệ sinh dục.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 8