Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

1. Bình nguyên (đồng bằng).

- Độ cao: Độ cao tuyệt đối thường dưới 200m, một số bình nguyên cao gần 500m.

- Đặc điểm hình thái: bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.

- Gồm hai loại đồng bằng (theo nguồn gốc hình thành):

+ Đồng bằng do băng hà bào mòn.

+ Đồng bằng do phù sa biển hay sông bồi tụ (châu thổ).

- Giá trị kinh tế: 

+ Trồng cây lương thực -> Nông nghiệp phát triển -> Dân cư đông đúc

+ Tập trung nhiều thành phố lớn

2. Cao nguyên.

- Độ cao: Độ cao tuyệt đối trên 500m

- Đặc điểm hình thái: Bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, sườn dốc

- Giá trị kinh tế

+ Trồng cây công nghiệp

+ Chăn nuôi gia súc lớn theo vùng chuyên canh quy mô lớn.

3. Đồi.

- Độ cao: Độ cao tương đối dưới 200m

- Đặc điểm hình thái:

+ Dạng địa hình chuyển tiếp giữa bình nguyên và núi

+ Dạng bát úp, đỉnh tròn, sườn thoai thoải.

Ví dụ: Vùng đồi ở các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ...

- Giá trị kinh tế:

+ Thuận tiện trồng cây công nghiệp kết hợp lâm nghiệp.

+ Chăn thả gia súc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!