Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

1. Ký hiệu bản đồ.

- Ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ:

+ Kí hiệu điểm

+ Kí hiệu đường

+ Kí hiệu diện tích.

- Một số dạng kí hiệu được sử dụng để thể hiện đối tượng địa lí trên bản đồ:

+ Kí hiệu hình học

+ Kí hiệu chữ

+ Kí hiệu tượng hình.

 - Muốn đọc và sử dụng bản đồ, chúng ta cần đọc bảng chú giải để hiểu ý nghĩa của những kí hiệu đó.

2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.

-  Độ cao địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc đường đồng mức.

- Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao.

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!