Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tỉ lệ bản đồ

Tỉ lệ bản đồ

1. Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ.

– Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực tế.

- Biểu hiện ở 2 dạng:

+ Tỉ lệ số: là một phân số luôn có tử là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ và ngược lại.

Ví dụ: Tỉ lệ 1 : 100.000 nghĩa là 1cm trên bản đồ ứng với 100.000 cm hay 1km trên thực địa.

+ Tỉ lệ thước: Là tỉ lệ được vẽ dưới dạng thước đo tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa.

Ví dụ: mỗi đoạn 1cm trên thước bằng 1km hoặc 10km trên thực địa.

- Mức độ chi tiết của đối tượng địa lí phụ thuộc vào tỉ lệ bản đồ. Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao.

+ Bản đồ có tỉ lệ trên 1: 200.000 là bản đồ tỉ lệ lớn.

+ Bản đồ có tỉ lệ từ 1 : 200.000 – 1: 1000.000 là bản đồ có tỉ lệ trung bình.

+ Bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn 1 : 1000.000 là bản đồ có tỉ lệ nhỏ.

2. Thực hành.

- Hình 8 tỉ lệ 1: 7.500 “1cm trên bản đồ bằng 7.500cm ngoài thực tế

- Hình 9 tỉ lệ 1: 15000 “1cm trên bản đồ bằng 15.000cm ngoài thực tế

=> Bản đồ hình 8 chi tiết hơn vì tỉ lệ 1: 7.500 > 1 : 15.000

3. Đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ.

Cách tính khoảng cách trên thực địa dựa vào tỉ lệ số và tỉ lệ thước:

– Đánh dấu khoảng cách hai điểm.

– Đo khoảng cách hai điểm

– Dựa vào tỉ lệ số, tính 1cm trên thước bằng ……cm ngoài thực tế. Sau đó đổi ra đơn vị mét (m), hoặc kilômet (km)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!