Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Diện tích hình nón, thể tích khối nón (Đọc thêm)

Diện tích hình nón, thể tích khối nón (Đọc thêm)

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình nón, thể tích khối nón:

Gọi \(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(l\) là độ dài đường sinh, \(h\) là chiều cao hình nón, khi đó:

- Diện tích xung quanh:

\({S_{xq}} = \pi rl\)

- Diện tích đáy (hình tròn):

\({S_d} = \pi {r^2}\)

- Diện tích toàn phần hình nón:

\({S_{tp}} = {S_{xq}} + {S_d} = \pi rl + \pi {r^2}\)

- Thể tích khối nón:

\(V = \dfrac{1}{3}{S_d}.h = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 12