Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Động vật quý hiếm

Động vật quý hiếm

1. Thế nào là động vật quý hiếm

- Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu … và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.

- Các cấp độ nguy hiểm của động vật quý hiếm:

+ Số lượng cá thể giảm 80%: rất nguy cấp (CR)

+ Số lượng cá thể giảm 50%: nguy cấp (EN)

+ Số lượng cá thể giảm 20%: sẽ nguy cấp (VU)

+ Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn: ít nguy cấp (LR)

2. Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam

Một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam

một số động vật quý hiếm

3. Bảo vệ động vật quý hiếm

- Đẩy mạnh bảo vệ môi trường sống của chúng.

- Đẩy mạng việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên

- Cấm săn bắt, buôn bán trái phép

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 7