Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

1. Một số giun đốt thường gặp

- Một số giun đốt: 

* Kết luận:

- Ngành giun đốt gồm nhiều loại như: gun đất, đỉa, vắt, rươi, giun đỏ…

- Môi trường sống đa dạng: đất ẩm, nước, lá cây

- Lối sống: tự do, định cư, kí sinh ngoài hay chui rúc

2. Đặc điểm chung và vai trò

* Mặc dù ngành giun đốt rất đa dạng, phân bố ở các môi trường với các kiểu lối sống khác nhau, nhưng chúng đều có chung một số đặc điểm:

- Cơ thể phân đốt, có thể xoang.

- Ống tiêu hóa phân hóa

- Bắt đầu có hệ tuần hoàn

- Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ của thành cơ thể

- Hô hấp qua da hay mang

*Vai trò của giun đốt:

- Làm thức ăn cho người: rươi, sa sùng, bông thùa…

- Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ, giun ít tơ…

- Làm cho đất trồng xốp, thoáng: các loại giun đất…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 7