Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

I. MỘT SỐ GIUN TRÒN KHÁC

1. Một số ví dụ: 

* Kết luận:

- Phần lớn giun tròn kí sinh ở động vật, thực vật và người, một số sống tự do.

- Tác hại: hút các chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vật, gây ra các bệnh ở mức độ nguy hại khác nhau

- Đại diện: giun chỉ, giun móc câu, giun tóc, giun kim, giun xoắn…

2. Biện pháp phòng tránh bệnh giun:

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân: rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

- Giữ gìn vệ ainh môi trường: tiêu diệt ruồi nhặng, không vứt rác bừa bãi

- Đi giày, ủng khi tiếp xúc ở nơi đất bẩn

- Kiểm nghiệm thực phẩm và cấm buôn bán các loại thịt trâu, bò, lợn…bị nhiễm bệnh

- Giáo dục trẻ bỏ thói quen mút tay

- Tẩy giun 2 lần/năm

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH GIUN TRÒN

Ngành giun tròn có các đặc điểm chung sau:

- Phần lớn sống kí sinh

- Cơ thể hình trụ, thuôn 2 đầu

- Có vỏ cutin bao bọc, khoang cơ thể chưa chính thức

- Cơ quan tiêu hóa dạng ống, bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 7