Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật

Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật

1. Phân biệt động vật với thực vật

- Các đặc trưng của giới Động vật và Thực vật được biểu hiện trong: cấu tạo, dinh dưỡng, cách di chuyển và phản xạ.

- Giống nhau:

+ Đều có cấu tạo tế bào

+ Đề có khả năng lớn lên và sinh sản

-  Khác nhau:

2. Đặc điểm chung của động vật

- Có khả năng di chuyển

- Có hệ thần kinh và giác quan

- Dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)

3. Sơ lược phân chia giới động vật

- Giới động vật được chia làm 20 ngành chủ yếu xếp vào 2 nhóm: động vật có xương sống và động vật không có xương sống.

- Động vật không xương sống:

+ Ngành động vật nguyên sinh

+ Ngành Ruột khoang

+ Các ngành giun: giun dẹp, giun tròn, giun đốt

+ Ngành thân mềm

+ Ngành chân khớp:

- Động vật có xương sống:

4. Vai trò của động vật

Động vật không chỉ có vai trò quan trọn trong thiên nhiên mà còn cả đối với đời sống con người.

Đa số động vật là có lợi cho con người. Tuy nhiên, còn một số động vật lại gây hại.

- Cung cấp nguyên liệu cho con người:

+ Thực phẩm: bò, lợn, gà…

+ Lông: cừu, gà…

+ Da: bò, trâu…

- Động vật làm thí nghiệm:

+ Học tập và nghiên cứu khoa học: giun, ếch, cá…

+ Thử nghiệm thuốc: chuột bạch…

-  Động vật hỗ trợ cho người:

+ Lao động: trâu, bò…

+ Giải trí: cá voi, khỉ…

+ Thể thao: ngựa…

+ Bảo vệ an ninh: chó…

- Động vật truyền bệnh sang người: bọ, muỗi…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN SINH Lớp 7