Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lực kế - Phép đo lực, Trọng lượng và khối lượng

Lực kế - Phép đo lực, Trọng lượng và khối lượng

I – LỰC KẾ

1. Lực kế

Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực

2. Cách đo lực

- Điều chỉnh số 0: điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị  nằm đúng vạch 0

- Cho lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo

II – TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG

Hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật:

\(P = 10m\)

Trong đó,

+ \(P\): Trọng lượng (đơn vị niutơn \(\left( N \right)\))

+ \(m\): khối lượng (đơn vị kilôgam \(\left( {kg} \right)\))

Luyện bài tập vận dụng tại đây!