Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Máy cơ đơn giản

Máy cơ đơn giản

I – KÉO VẬT LÊN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG

Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

II – CÁC MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

Các máy cơ đơn giản thường dùng là: Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc

- Mặt phẳng nghiêng:

+ Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo (đẩy) vật lên với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật

+ Mặt phẳng càng nghiêng ít, lực cần để kéo vật trên mặt phẳng đó càng nhỏ.

- Đòn bẩy:

- Mỗi đòn bẩy đều có:

+ Điểm tựa $O$

+ Điểm tác dụng của lực cần nâng ${F_1}$ là ${O_1}$

+ Điểm tác dụng của lực nâng ${F_2}$ là ${O_2}$

Khi $O{O_2} > O{O_1}$ thì ${F_2} < {F_1}$

- Ròng rọc:

+ Ròng rọc cố định: Giúp ta thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp

+ Ròng rọc động: Giúp làm giảm lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật

+ Palăng: Hệ thống bao gồm cả ròng rọc cố định và ròng rọc động, nó giúp ta vừa có thể làm giảm lực kéo vật lên vừa có thể làm thay đổi phương của lực kéo.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!