Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sự sôi

Sự sôi

I – SỰ SÔI

Sự sôi thực chất là sự bay hơi không những trên bề mặt mà ngay cả trong lòng chất lỏng

II – ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ SÔI

- Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi

- Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi

III – MỞ RỘNG

Nhiệt độ sôi của chất lỏng còn phụ thuộc áp suất trên mặt thoáng. Áp suất trên mặt thoáng càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao. Do đó, trong nồi áp suất, nhiệt độ sôi của nước cao hơn \({100^0}C\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!