Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

15 + x =  - 3                  

15 + x =  - 3                  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,15 + x = - 3)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},15 + x =  - 3,,,,,,,,,,,,,,,x =  - 3 - 15,,,,,,,,,,,,,,,x =  - 18end{array})

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn