Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

2 chất hữu cơ X và Y thành phần nguyên tố gồm C;H;O có cùng số nguyên tử C (MX<MY). Khi đốt cháy ho

2 chất hữu cơ X và Y thành phần nguyên tố gồm C;H;O có cùng số nguyên tử C (MX<MY). Khi đốt cháy ho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

2 chất hữu cơ X và Y , thành phần nguyên tố gồm C;H;O có cùng số nguyên tử C (MX<MY). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong Oxi dư đều thu được Số mol H2O = số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 , thu được 28,08g Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Do đốt cháy hoàn toàn X và Y thu được n CO2 = n H2O

Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 , thu được Ag mà 2nX < n Ag = 0,26 mol < 4n Ag

=> Xét 2TH

+TH1: hỗn hợp có x mol HCHO(X) và y mol HCOOH(Y)

=> x+y = 0,1 mol ; 4x + 2y = 0,26 mol

=> x= 0,03 ; y=0,07 mol

=>%mX= %mHCHO = 21,84%

+TH2: hỗn hợp có 1 chất có 2 nhóm CHO và 1 chất không có liên kết pi với số mol bằng nhau là 0,05 mol

=> n Ag tạo ra = 2n CHO = 4.0,05 = 0,2 mol < nAg đề cho => L

=> TH1 thỏa mãn : %mX= %mHCHO = 21,84%

=>D

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn