Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Auxin chủ yếu sinh ra ở

Auxin chủ yếu sinh ra ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Auxin chủ yếu sinh ra ở


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Auxin được sinh ra chủ yếu ở đỉnh thân, cành nên gây ra hiện tượng ưu thế đỉnh)

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn