Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một hệ sinh thái,

Trong một hệ sinh thái,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một hệ sinh thái,


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Năng lượng được truyền theo một chiều, còn vật chất được luân chuyển  tuần hoàn trong hệ sinh thái  theo chu trình sinh địa hóa

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn