Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một hệ sinh thái :

Trong một hệ sinh thái :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một hệ sinh thái :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Năng lượng của sinh vật bị tiêu thụ luôn lớn hơn năng lượng của sinh vật tiêu thụ

Sự chuyển hóa vật chất diễn ra theo chu kì, tạo nên những chu trình sinh địa hóa

Sự biến đổi năng lượng diễn ra không theo chu kì mà theo dòng một chiều từ sinh vật sản xuất đến sinh vật phân giải, năng lượng thất thoát vào môi trường là rất lớn, chủ yêu  qua hô hấp, bộ phận rơi rụng, lên đến 90% năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng=> năng lượng thất thoát qua mỗi bậc dinh dưỡng rất lớn .

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn