Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hóa nhỏ là quá trình:

Tiến hóa nhỏ là quá trình:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hóa nhỏ là quá trình:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành của loài mới

Ở đây, phương án B dùng từ cấu trúc di truyền mang ý nghĩa đúng và đầy đủ nhất, thể hiện sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn