Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết khối lượng của hạt nhân 

Biết khối lượng của hạt nhân 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết khối lượng của hạt nhân _{92}^{235}\textrm{U} là 234,99 u, của prôtôn là 1,0073 u và của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{92}^{235}\textrm{U} 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn