Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấp số nhân ( un ) có un = 35.2^n. Tìm số hạng đầu tiên và công bội q :

Cấp số nhân ( un ) có un = 35.2^n. Tìm số hạng đầu tiên và công bội q :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấp số nhân (left( {{u_n}} right)) có ({u_n} = frac{3}{5}{.2^n}). Tìm số hạng đầu tiên và công bội q :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: ({u_1} = frac{3}{5}{.2^1} = frac{6}{5},,;,,{u_2} = frac{3}{5}{.2^2} = frac{{12}}{5} Rightarrow q = frac{{{u_2}}}{{{u_1}}} = 2)

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn