Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu hình electron của ion N3- (Z = 7) là:      

Cấu hình electron của ion N3- (Z = 7) là:      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu hình electron của ion N3- (Z = 7) là:

          


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu hình của N là : 1s22s22p3 => N3-có cấu hình e : 1s22s22p6

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn