Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lit

Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lit khí SO2 (đkc) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì NaOH tối thiểu cần dùng nên chỉ xảy ra phản ứng tạo NaHSO3 (tỉ lệ NaOH : SO2 =1:1)

NaOH + SO2 → NaHSO3

nNaOH = nSO2 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Vdd NaOH = n/C = 0,25/2 = 0,125 (lít) = 125 (ml)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn