Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết 30,4 gam hỗn hợp X gồm Cu, CuS, Cu2S

Hòa tan hết 30,4 gam hỗn hợp X gồm Cu, CuS, Cu2S

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 30,4 gam hỗn hợp X gồm Cu, CuS, Cu2S và S bằng dung dịch HNO3 dư thu được 20,16 lít khí NO duy nhất ở đktc và dung dịch Y. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy đổi hỗn hợp đã cho thành hỗn hợp Cu và S ta có sơ đồ:

 (30,4gamleft{ begin{gathered}
Cu:x hfill \
S:y hfill \ 
end{gathered} right.xrightarrow{{ + HN{O_3}}}0,9,mol,NO + left{ begin{gathered}
C{u^{2 + }}:x hfill \
S{O_4}^{2 - }:y hfill \ 
end{gathered} right.xrightarrow{{ + Ba{{(OH)}_2}}}left{ begin{gathered}
Cu{(OH)_2}:x hfill \
BaS{O_4}:y hfill \ 
end{gathered} right.)

- Khối lượng hỗn hợp ban đầu: 64x + 32y = 30,4 (1)

- Bảo toàn e: 2nCu + 6nS = 3nNO => 2x + 6y = 0,9.3 (2)

Giải (1) và (2) được x = 0,3 mol và y = 0,35 mol

=> m = 0,3.98 + 0,35.233 = 110,95 gam.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn