Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A, B, C là các kim loại chuyển tiếp và đều thuộc chu kỳ 4 tr

A, B, C là các kim loại chuyển tiếp và đều thuộc chu kỳ 4 tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A, B, C là các kim loại chuyển tiếp và đều thuộc chu kỳ 4 trong bảng tuần hoàn (ZA < ZB < ZC). Biết rằng tổng số electron lớp ngoài cùng của A, B và C bằng 4; tổng số electron ở lớp ngoài cùng và phân lớp sát ngoài cùng của B là 8. Điều khẳng định nào sau đây về A, B, C là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cấu hình electron của A, B, C có dạng: [Ar]3dα4sa4pb

Do tổng số e lớp ngoài cùng của A, B, C bằng 4 nên phải có 2 nguyên tố có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1 và nguyên tố còn lại có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s2

Vì B có tổng số e lớp ngoài cùng là phân lớp sát ngoài cùng là 8 nên B có cấu hình: [Ar]3d64s2

Vậy:

A có cấu hình [Ar]3d54s1 => A là Cr (Z = 24)

B có cấu hình là [Ar]3d64s2 => B là Fe (Z = 26)

C có cấu hình [Ar]3d104s1 => C là Cu (Z = 29)

Xét từng đáp án:

A. Tổng số e của B2+ và C2+ là: (26-2) + (29-2) = 51 => A đúng

B. Công thức oxit cao nhất của A là CrO3 => B sai

C. Tống số khối của A, B, C là: 52 + 56 + 64 = 172 => C sai

D. Chỉ có Cr và Fe tác dụng được với H2SO4 loãng giải phóng khí H2 => D sai

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn