Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây có tính bazo yếu nhất

Chất nào sau đây có tính bazo yếu nhất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây có tính bazo yếu nhất


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : A

p-nitroanilin có dạng : p- O2N – C6H4 – NH2

 Do nhóm NO2 hút e mạnh => cặp e tự do của N trong NH2 bị hút về phía vòng thơm

=> Tính bazo giảm rõ rệt.

Còn nhóm metyl CH3- lại là nhóm đẩy e => tính bazo sẽ mạnh hơn.

 

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn