Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây là một phi kim

Chất nào sau đây là một phi kim

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây là một phi kim


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn