Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây tan kém nhất trong nước?

Chất nào sau đây tan kém nhất trong nước?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây tan kém nhất trong nước?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chất nào càng tạo được liên kết hidro với nước thì càng dễ tan trong nước. Este không tạo liên kết hidro với nước nên không tan trong nước

=>D

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập hóa hữu cơ, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn