Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bậc của amin = số nhóm đính vào nguyên tử N

=>A

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn