Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất thuộc monosaccarit là

Chất thuộc monosaccarit là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất thuộc monosaccarit là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tinh bột, xenlulozơ thuộc polisaccarit

Saccarozơ thuộc đisaccarit

Glucozơ thuộc monosaccarit.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn