Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử là C7

Chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử là C7</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất X chứa vòng benzen có công thức phân tử là C7H8O. Ở trạng thái lỏng X tác dụng với Natri giải phóng khí hidro. Số đồng phân cấu tạo phù hợp của X là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn