Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất X có CTPT C2H7NO2  tác

Chất X có CTPT C2H7NO2  tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất X có CTPT C2H7NO2  tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Chất  X thuộc  loại hợp chất nào sau đây ?          


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Công thức cấu tạo của X là: CH3COONH4 (muối amoni) và HCOONH3CH3 (muối của amin với axit cacboxylic).

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn