Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ trên.

Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ trên.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ trên.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương thức biểu đạt chính trong đoạn thơ: biểu cảm.

Chọn A.

Ý kiến của bạn