Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,1 mol anđehit fomic tác dụng với lượng dư AgNO3

Cho 0,1 mol anđehit fomic tác dụng với lượng dư AgNO3</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol anđehit fomic tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 mol HCHO → 4Ag

=> nAg = 0,4 mol

=> mAg = 43,2g

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn