Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2

Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị  của m là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: 0,1.M + 0,3.2 = 9 M = 84; X phản ứng tối đa với H2 theo tỉ lệ 1:3 X có dạng CnH2n – 4Om

Khi đó: 14n + 16m – 4 = 84 14n + 16m = 88                   

Thỏa mãn m = 2 và n = 4: C4H4O2

X: OHC-CH=CH-CHO + AgNO3/NH3 4Ag                   

m = 4..108 = 10,8 gam.

Chọn A. 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn