Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 168 gam Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 075M. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra cân nặng 176 gam.

Cho 168 gam Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 075M. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra cân nặng 176 gam.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 16,8 gam Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M. Sau một thời gian, lấy thanh sắt ra cân nặng 17,6 gam. Khối lượng đồng bám trên thanh sắt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nFe = 16,8 : 56 = 0,3 (mol) ; nCuSO4 = 0,2.0,75 = 0,15 (mol)

PTHH: Fe + CuSO4 → FeSO4 +  Cu↓

             x                  →                   x (mol) => khối lượng tăng là 64x-56x = 8x (g)

Theo bài ta có: ∆m tắng = mKl sau – mFe = 17,6 – 16,8 = 0,8 (g)

=> 8x = 0,8

=> x = 0,1 (mol)

=> Khối lượng Cu bám trên thanh sắt là: mCu = 0,1.64 = 6,4 (g)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn