Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 1792 lít khí CO2 (đktc) tác dụng với 1 lít dung dịch KOH 10M. Coi thể tích dung dịch không thay

Cho 1792 lít khí CO2 (đktc) tác dụng với 1 lít dung dịch KOH 10M. Coi thể tích dung dịch không thay

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 17,92 lít khí CO2 (đktc) tác dụng với 1 lít dung dịch KOH 1,0M. Coi thể tích dung dịch không thay đổi. Tính nồng độ mol/l của các chất tạo thành sau phản ứng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: nCO2 = 0,8 mol; nKOH = 1 mol → Tỉ lệ k = nKOH/ nCO2 = 1 : 0,8 = 1,25 →  1 < k < 2

→ CO2 tác dụng với KOH tạo thành 2 muối:

CO2+ KOH →  KHCO3

CO2+ 2KOH →  K2CO3+ H2O

Đặt nKHCO3 = x mol; nK2CO3 = y mol

Ta có: nCO2 = x + y = 0,8 mol; nKOH = x + 2y = 1 mol

Giải hệ trên ta có: x = 0,6 và y = 0,2

Ta có: CM KHCO3 = 0,6 : 1 = 0,6 M; CM K2CO3 = 0,2 : 1 = 0,2M

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn