Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 2 chất X và Y có công thức phân tử là C4H

Cho 2 chất X và Y có công thức phân tử là C4H<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2 chất X và Y có công thức phân tử là C4H7ClO2 thoả mãn :

X + NaOH → muối hữu cơ X1 + C2H5OH + NaCl.

Y+ NaOH → muối hữu cơ Y1 + C2H4(OH)2 + NaCl.           X và Y là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn