Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 28 gam CaO tác dụng với lượng nước dư thu được dung dịch A. Sục 168 lít khí CO2 (đktc) vào dung

Cho 28 gam CaO tác dụng với lượng nước dư thu được dung dịch A. Sục 168 lít khí CO2 (đktc) vào dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 2,8 gam CaO tác dụng với lượng nước dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được m gam kết tủa và dung dịch B. Đun nóng dung dịch B lại thu được m’ gam kết tủa nữa. Giá trị của m và m’ lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: nCaO = 0,05 mol; nCO2 =0,075 mol

CaO + H2O →  Ca(OH)2

Ta có: nCa(OH)2 = nCaO = 0,05 mol

Ta có: tỉ lệ k = nCO2/ nCa(OH)2  = 0,075 : 0,05 = 1,5 nên CO2 tác dụng với Ca(OH)2 theo 2 phương trình sau:

CO2 + Ca(OH)2 →  CaCO3↓ + H2O (1)

2CO2+ Ca(OH)2 →  Ca(HCO3)2 (2)

Đặt nCaCO3 = x mol và nCa(HCO3)2 =  y mol

Ta có : nCO2 = x + 2y = 0,075 và nCa(OH)2 = x + y = 0,05  mol

Giải hệ trên ta có:x  = y = 0,025 mol

Vậy m = mcaCO3 PT1 = 0,025.100 = 2,5 gam

Ca(HCO3)2 → CaCO3+ CO2+ H2O (3)

Theo PT (3): nCaCO3 = nCa(HCO3)2 = y = 0,025 mol →  m’ = 0,025.100 = 2,5 gam

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn