Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 300 ml dung dịch X chứa  H2SO4 02M và HNO3 02M tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 01M và B

Cho 300 ml dung dịch X chứa  H2SO4 02M và HNO3 02M tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 01M và B

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 300 ml dung dịch X chứa H2SO4 0,2M và HNO3 0,2M tác dụng với V lít dung dịch Y chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, thu được dung dịch Z có pH = 1. Giá trị của V là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nH2SO4 = 0,3.0,2 = 0,06 (mol); nHNO3 = 0,3.0,2 = 0,06 (mol)

=> ∑ nH+ = 2nH2SO4 + nHNO3 = 0,18 (mol)

nNaOH = 0,1V (mol); nBa(OH)2 = 0,2V (mol)

=> ∑ nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,1V +2.0,2V = 0,5V (mol)

Trộn dd X với dd Y thu được pH = 1 => dư H+ sau phản ứng

[H+] dư = 10-1(M) = 0,1 (M)

PT ion rút gọn:  H+   +  OH- → H2O

Ban đầu:           0,18     0,5V             (mol)

Phản ứng:         0,5V ← 0,5V            (mol)

Sau pư:         (0,18-0,5V)  0

Ta có:                          

(begin{gathered}
{text{[}}{H^ + }{text{]}} = frac{{{n_{{H^ + }}}}}{{V,sau}} Rightarrow 0,1 = frac{{0,18 - 0,5V}}{{0,3 + V}} hfill
Rightarrow 0,03 + 0,1V = 0,18 - 0,5V hfill
Rightarrow 0,6V = 0,15 hfill
Rightarrow V = 0,25,(l) hfill
end{gathered} )

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn