Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 40 gam hỗn hợp A gồm Fe và 3 oxit sắt trong dung dịch axit HCl (dư) thu được dung dịch X. Sục kh

Cho 40 gam hỗn hợp A gồm Fe và 3 oxit sắt trong dung dịch axit HCl (dư) thu được dung dịch X. Sục kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 4,0 gam hỗn hợp A gồm Fe và 3 oxit sắt trong dung dịch axit HCl (dư) thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 cho đến dư vào X thu được dung dịch Y chứa 9,75 gam muối tan. Nếu cho 4 gam A tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được V lít NO(sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

vì muối sắt (III) clorua có số mol là 0,06 => trong A có 0,06 mol Fe và 0,04 mol Oxi

Bảo toàn e dễ dàng tìm được V = 90,06.3 - 0,04.2):3.22,4 = 0,746666 xấp xỉ 0,747

=> chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn