Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 50 ml dung dịch HNO<sub>3</sub> 1M vào 100 ml dung dịch

Cho 50 ml dung dịch HNO<sub>3</sub> 1M vào 100 ml dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 50 ml dung dịch HNO3 1M vào 100 ml dung dịch KOH nồng độ x mol/l, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của x là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Phản ứng vừa đủ => 0,05.1 = 0,1.x => x = 0,5 M

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn