Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 64 gam một ancol no đơn chức mạch hở A tác dụng hoàn toàn với Na dư sau phản ứng thu được 224 lí

Cho 64 gam một ancol no đơn chức mạch hở A tác dụng hoàn toàn với Na dư sau phản ứng thu được 224 lí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 6,4 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở A tác dụng hoàn toàn với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức của A là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nH2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

Gọi công thức của ancol no, đơn chức, mạch hở là: CnH2n+1OH

PTHH: 2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

                  0,2                     ←                             0,1 (mol)

Ta có: mCnH2n+1OH = nCnH2n+1OH. MCnH2n+1OH

=> 0,2. (14n +18) = 6,4

=> n = 1

Vậy công thức của ancol là: CH3OH

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn